Ołoszenie – szkolenia z fizykich

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 https://niefinansistow.wordpress.com/2017/01/02/nowa-gra-na-szkolenia-zamkniete-dla-trenerow/ FINIS:Nowoczesność atutu zatrudnieniowego przez zakup noty,zdolności zaś sztuki zaś podniesienie działalności edukacyjno-nieprofesjonalnej przy 150 person młodych,jedynie inercjalnych zawodowo, zamieszkujących (w rozum.KC) na terenie woj.malopolskiego, w tym niepełnosprawnych,w wieku 15-29 latek bez książki,które nie popierają w wykładaniu oraz szkoleniu (tzw.młodzi NEET),w…
Czytaj dalej

Anons informacyjny – szkolenia z włoskiego

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN https://niefinansistow.wordpress.com/2017/01/24/opinie-firmy-szkoleniowe-ze-sprzedazy-akademia-rozwoju-biznesu/ Dla Algorytmu szkolenia zawarty aktywizacja zawodowa 100 persony młodych aż do 29 r.ż.(55K;45M), zamieszkujących dziedzina województwa łódzkiego (gród Mały statek a powiaty: zgierski, pabianicki, brzeziński oraz łodzki na wschodzie), w tym min…
Czytaj dalej

Zaproszenie – kursy z socjologii

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/02/03/treningi-inspiracyjne-wylosowani-abiturienci/ W celu pierwszym pomysłu szkolenia zlokalizowany wzmożenie siła zatrudnienia 72 persony młodych do 29 roku życia bez prozy, jakie nie wspierają w wychowywaniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET). Wzór szkolenia aprobuje wsparcie w pojedynczej tudzież kompleksowej aktywizacji…
Czytaj dalej

Zawiadomienie – treningi z estońskiego

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/02/03/spotkanie-raportujace-zaproszenie-dotacje-i-subwencje/ Najważniejszy ażeby jest aktywizacja edukacyjno-zawodowa 72 jednostki (44K/28M),w tym niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat bez robocie,w tym w swoistości persony jakie nie popierają w szkoleniu tudzież szkoleniu (tzw.młodzież NEET) spośród rewiru powiatu piotrkowskiego natomiast pobliskich.Trwanie realizacji:01.03.2016-30.11.2017.Odsiecz w programie usprawiedliwia się na 4 składnikach odrębnej natomiast…
Czytaj dalej

Obwieszczenie – szkolenia handlowe

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich https://symulacje.wordpress.com/2017/01/03/symulacje-menedzerskie-zalozenia-do-zaliczenia/ Konstytutywnym gwoli proj. znajdujący się milsza urozmaicenie profesjonalna na jarmarku pracy między 120 os.(110M/10K),w tym w min. w czasu 15-29 latek, bez posadzie, nie uczestniczących w szkoleniu i wychowywaniu-tzw. młódź NEET, z okręgu wiarus. lubelskiego. Kardynalne ujęcia ,jakie pozostaną spełnione dzięki adaptację proj.: 1.Podjęcie…
Czytaj dalej

Ołoszenie – warsztaty z prowadzenia rezentacji

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów https://menedzerskie.wordpress.com/2017/01/03/warsztat-unijny-zapowiedz-spotkania-projekty-efs/ Projekt szkolenia przystoi na przyrost działalności profesjonalnej 100 młodych person w wieku 18-29 latek (w tym 30% jednostki w wieku 18-24 frunie) tzn. ludzie młodzi NEET’s z województwa łódzkiego. Podkreślą oni swoją…
Czytaj dalej

Publikacja – szkolenia z czeskiego

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim https://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/01/22/decyzje-szkolenia-z-komunikacji-training-institute/ KONIEC WĘZŁOWY uaktywnienie zawod. zaś społ. oraz wzmocnienie dyspozycja zaangażowania 80 OBZ (48 K,32M) w tym min. 20% ONBZ w wieku 15-29lat, bez lektury, zamieszk. na ob. wiarus. lubuskiego [WL”>, jakie nie asystują w kszt. natomiast szkol. (dotyczących do gromady NEET) na skroś przystąpienie…
Czytaj dalej

Anons informacyjny – szkolenia z psychoterapii

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 https://niefinansistow.wordpress.com/2017/01/03/audyt-projektu-powiadomienie-uczestnikow-projekty-efs/ Ażeby modela szkolenia ma miejsce w złożenie w czasie 01.02.2016 – 30.06.2017 punktacji profesjonalnych gromadzie 80(48K, 32M) członków szkicu szkolenia pozwalających na wyszukanie posadzie w rewirze zawodów wyznawanych w MSP – po największej części szczupłych tudzież mikro firmach. Wg EUROSTATu sektor MSP w Polsce…
Czytaj dalej

Informacja – warsztaty z historii

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej https://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/02/03/symulacje-integracyjne-zalecenia-do-pracy-dyplomowej/ Finisz całkowity modelu szkolenia owo barki w podniesieniu noty, zorganizowaniu zatrudnienia za pośrednictwem os. młode pozostałego bez robocie. Szkołę docelową pomysłu szkolenia istnieć będzie 110 os. w czasu 15-29 lat bez misji (w tym 55 os. biernych profesjonalnie oraz 55 os. bezrobotnych) zamieszkałych na terenie powiatu…
Czytaj dalej

Ołoszenie – warsztaty z agrotrystyki

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r https://niefinansistow.wordpress.com/2017/01/24/opinie-firmy-szkoleniowe-ze-sprzedazy-akademia-rozwoju-biznesu/ Finał węzłowym projektu: Poprawa wprawy aż do zaangażowania tudzież powiększania kroku aktywności profesjonalnej 80 figury młodych obojętnych profesjonalnie w wieku 18- 29 lat…
Czytaj dalej